soulful sculptures

integral art

Beeldvorming….

Beelden maken, vormen creëren, imaginaire concepten vormgeven, verbanden tussen werkelijkheden en waarheden leggen, verbinden van perspectieven…. Beelden in de realiteit, beelden in het oog, beelden in het hoofd…

Als beeldhouwer, als veranderaar, als trainer en als coach. Beelden spelen een grote rol in het leven van Allard.

Natuursteen is keihard: het doet niet zomaar wat je wil. Pas als je begrijpt dat het beeld er eigenlijk allang in zit, kan je de vorm eruit halen. Ook voor de mens is dat de uitdaging: hoe vind ik mijn beste vorm? Wat staat me in de weg om te zijn wie ik wil zijn?

“Hoe bewuster je kijkt…

… hoe meer perspectieven je ziet…”

In Beeld…

Allard creëert sculpturen om mee te leven. Ieder beeld voegt iets toe aan de omgeving waarin het geplaatst wordt en beloont hen die een nauwe relatie ermee aangaan met steeds nieuwe gezichten en begrip van het spel van steeds veranderende licht met de plaats waar het staat.

Veelal abstract in uiting, is het werk van Allard toegankelijk voor iedereen om van te genieten. Ieder stuk is niets meer en niets minder dan waar het zich voor laat aanzien. Maar het kent ook een dimensie van betekenisgeving die meer integraal een wereld laat zien waar je de tijdgeest in inspirerende vorm in terug kunt vinden. De esthetiek van de beelden wordt in specifieke vorm beïnvloed door de term Volutie. Een woord dat verbinding en beweging samenbrengt in iets van waarde.

[Een Volute of Voluut is een sierelement uit de Oudheid en werd vaak gebruikt voor trapleuningen, spitsgevels, consoles en ionische kapitelen. Een krulvormig element dat de verbinding vormt tussen zuil en kapiteel. De Volute geeft beweging en appeleert tegelijkertijd aan dat van waarde (Valuta)]. [Het Engelse Volution betekent een draai, draaiing, rond een centrum, een spiraal. Een beweging die samenhangt met de creatie van al het levende in een verwijzing naar E-volutie en In-volutie.]

De fascinatie met dit begrip en de vormen ervan komt voort uit een diepe beleving en bewustzijn van de constante stroom die het leven zelf is. In zijn beelden probeert Allard op eigen wijze deze eindeloze universele stroom te vangen en daarmee hen die zich in die vormen herkennen en zich ertoe aangetrokken voelen te voeden. Los van alle betekenisgeving, moet ieder beeld in staat zijn zichzelf gestand te doen en iets in mensen te bewegen als ze er zonder verlangen, onbevangen en ontvankelijk naar kijken.