Over Allard


Allard is altijd op zoek naar de diepte in een beeld, de ziel in de steen, en werkt daarmee minder aan het oppervlak, maar zoekt juist de diepte van de steen op. ‘Dwars door de steen heen, kom je andere beelden tegen en kom ik mezelf tegen in het bewerken ervan. De steen doet mij evenzeer ik als de steen doe… In mij wakkert de steen een diep verlangen aan om te ontrafelen wat de ware vorm van de natuur is. Waar komt vorm vandaan en hoe kan het dat het zich zo mysterieus, in gewijde patronen manifesteert in ons universum? De vorm ontstaat onder mijn handen, de hardheid dwingt me door te gaan, de breuken laten me anders denken, anders ervaren, het beeld vormt zich naar gelang het proces van maken.’

Allard is grotendeels autodidact in zijn beeldhouwervaringen. Leert van en door in gesprek te gaan met collega’s, te experimenteren en op een integrale wijze zijn voelen en denken in te zetten, te laten voeden door inspiratie en in samenwerking met de steen de beelden in zijn hoofd te vertalen naar realiteit.