Conscious Creations


Ieder beeld dat Allard maakt heeft betekenis. Betekenis voor de opdrachtgever of ontvanger, maar ook voor de maker zelf. Die betekenis kan voor iedereen weer anders zijn. Met Conscious Creations maakt Allard bewust beelden die iets uitdrukken, beelden die iets toevoegen aan de realiteit en de plaats waarin het werk zich bevindt. Allard ziet het creatief proces als een samenwerking met het materiaal: niet vanuit te veel willen of forceren, want dan barst de steen, letterlijk. Het beeld wordt pas geboren vanuit rust, ruimte en afstemming. Want met een open hart gaat gevoel en creativiteit echt stromen. Dat levert de mooiste werken op.