Aanpak


Individuen, teams en grote groepen mensen zijn geen gescheiden elementen, maar staan in verbinding met elkaar. Om veranderingen door te voeren naar een prettiger, duurzamere samenleving is de bewustwording van die samenhang essentieel.

Allard ondersteunt die brede, maatschappelijke ontwikkeling door mensen en organisaties te helpen veranderen. Dat kan met hele praktische kwesties zoals: hoe richt ik mijn processen efficiënter in, tot meer fundamentelere vragen zoals: hoe kunnen mijn mensen zich beter en gezonder voelen?

“In zijn werk combineert Allard spirituele wijsheid en bedrijfskundige kennis”

In zijn werk combineert Allard spirituele wijsheid en bedrijfskundige kennis. Met een integrale visie op werk en leven laat hij mensen reflecteren op het zelf en de eigen emoties. En dat is niet zweverig, maar juist heel concreet en fysiek. Zoals beeldhouwen ook een aardse ambacht is, en tegelijkertijd een kunstzinnige, haast meditatieve ervaring.

“Allard vertelt je niet hoe je iets moeten aanpakken, maar laat je zelf ervaren welke stappen je kunt zetten”

In zijn trainingen koppelt Allard beproefde methodieken aan elkaar. Hij volgt niet slechts de examenstof, maar vult deze aan met onverwachtse oefeningen, praktijkvoorbeelden, verrassende filmpjes en levendige discussies. Allard vertelt je niet hoe je iets moeten aanpakken, maar laat je zelf ervaren welke stappen je kunt zetten. Hij haalt de belemmeringen weg waardoor zijn deelnemers plotseling nieuwe mogelijkheden te zien om de veranderingen door te voeren waar zij naar op zoek zijn.

Synnervate

Vanuit eenheid en bewustzijn leven, dat is de basis voor contact met jezelf en met anderen. Bij Synnervate wordt alle werk gedaan vanuit dit grondprincipe. De werkwijzen weerspiegelen deze integrale visie op samen-leven en samen-werken. De aanpak is contactvol, en geeft toegang tot scherpe analyses waar het echt om gaat, de ontworpen trajecten en interventies hebben direct impact en nodigen direct uit om het ‘op de plek der moeite’ anders te doen. Kenmerkend is dat uitgegaan wordt van ‘Practice what you preach’. Oftewel: we doen zelf ook wat we brengen. Allard is partner bij Synnervate en begeleidt teams en organisaties in hun veranderingen.

Website

Center for Human Emergence

Maatschappelijke vernieuwing kan alleen plaatsvinden vanuit verbinding; vanuit het vermogen jezelf en de ander helemaal te zien. Dit betekent ook: het erkennen van de rol van jezelf in het grote geheel. Het Center for Human Emergence (CHE) heeft als doel maatschappelijke transitie aan te jagen en ondersteunt de ontwikkeling van bewustzijn. Allard heeft diverse rollen vervuld binnen het CHE, waaronder die van bestuurslid in de Alignment Circle.

Website

Project Associates

Het netwerk van trainers en adviseurs van Project Associates benadert projectgeoriënteerd werk op een integrale manier. Met het oog op de veranderende omgeving, behoefte aan flexibiliteit en persoonlijk leiderschap helpt Project Associates organisaties om projectmatig te werken. Allard is één van de ‘associates’ die organisaties traint, begeleidt en ondersteunt bij het realiseren van verandering.

Website

Forsa Advies

Door middel van training, coaching en consultancy helpt Forsa Advies mensen en organisaties beter te presteren. De enthousiaste en deskundige trainers helpen om op zorgvuldige manier verandering door te voeren, programma’s te implementeren of projecten effectiever te maken. Allard is binnen Forsa Advies lead trainer voor MSP© programma management en geeft trainingen over uiteenlopende klantvragen.

Website